ระบบค้นหา USERNAME และ PASSWORD สำหรับเข้าใช้งาน WIFI โรงเรียนทวีธาภิเศก
ผู้ใช้งานจะต้องรู้รหัสผ่านเพียงคนเดียว ห้ามให้ผู้อื่นทราบหรือนำไปใช้ เพื่อป้องกันการกระทำผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนทวีธาเศก 256